ඔයත් සල්ලිවලට උපාධියක් ගන්න එන්න දැන්ම මේ පැත්තට..
2017 සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු උදාව ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද යැයි බලාගන්න එන්න දැන්ම..
ඔබත් මීතොටමුල්ල නායයෑමෙන් පීඩාවිඳින අපේම මිනිසුන් සඳහා සෙත් පතා Profile Picture එකක් හදාගන්න එන්න
ඔයාට ඇප ලබාගන්න කොච්චර කල් උපවාස කරන්න වේවිද?
ඔයා චතුර සේනාරත්නට උදව් කරපු හැටි අපි කියන්නම්.. එන්න දැන්ම බලාගන්න..
දම් කොබෙයියාව Facebook එකෙන් එළවන්න ඔබත් දායක වන්න එන්න දැන්ම..
ඔයා වෙන ඉස්කෝලවල ළමයි එක්ක රණ්ඩු වෙන්න හේතුව බලාගන්න එන්න..
ඔයා වැලන්ටයින් සමරපු හැටි අපි කියනවා. හරිද බලන්න..
මේ වසරේ වූ සෙනසුරු මාරුව ඔබට බලපාන හැටි බලාගන්න දැන්ම එන්න
ඔයා මේපාර A/Level ලිව්වා නම් ඔයාටත් කියන්න වෙන දේ බලාගන්න දැන්ම එන්න
2017 වසරේ ඔබේ ලග්න පලාඵල බලාගන්න එන්න දැන්ම.
ඔබට ඔබේ සැබෑ ආදරය මුණගැසෙන හැටි දැන්ම බලාගන්න..
2016 වසරේ ඔයා කැමතිම දේ අපි කියන්නද? ඇවිත් බලන්න ඇත්තද කියලා..
ඔබට ගැලපෙනම Marvel Character එක කවුද කියලා බලාගන්න දැන්ම එන්න..
ඔයා ඇමෙරිකාවේ ඡන්දය ඉල්ලුවා නම් අහගන්න වෙන දේවල් බලාගන්න දැන්ම එන්න
අයවැය නිසා ඔයාට වෙන වැඩේ බලාගන්න දැන්ම එන්න
ඔබේ බැංකුවේ ඇති මුදලට අනුව ඔබට ගත හැකි ඇපල් නිෂ්පාදනය කුමක්ද යැයි බලාගන්න
ශ්‍රීපාදය රැකගන්න Profile Picture එකක් සාදාගන්න ඔබත් එන්න