ඔබේ උස අනුව ඔබට ලැබෙන්නේ සිකුරුටි රැකියාවක්ද නැත්නම් කම්කරු රුකියාවක්ද කියලා බලාගන්න
ඔබට ගැලපෙනම පාතාල නම මොකද්ද කියලා බලාගන්න..
ඔබට Hiro Golden Awards 2016 මගින් ලැබෙන සම්මානය බලාගන්න
ඔබේ චරිතයට ගැලපෙනම DC Superhero Character එක මොකද්ද කියලා බලාගන්න දැන්ම එන්න
ඔයා හැකර් කෙනෙක් වුණා නම් මොකද වෙන්නෙ කියලා බලාගන්න එන්න
ඔබ ඔලිම්පික්වලට ගියොත් මොකද වෙන්නෙ කියලා බලාගන්න දැන්ම එන්න..
ඔබේ ආදර කතාවත් මොන ආදර කතාව වගේද කියලා බලාගන්න දැන්ම එන්න..
ඔබට උපකාර කරන දෙවියන් කවුද කියලා බලාගන්න දැන්ම එන්න
ලක්ෂ 3 කාර් එක ගත්තොත් ඔයාට වෙනදේ බලාගන්න දැන්ම එන්න
ජෝන් මහත්තයා කියන විදිහට ඔයාටත් කාර් එකක් ගන්න සුදුසුකමක් තියෙනවද බලාගන්න
ගංවතුරෙන් පීඩා විඳින්නන්ට සෙත්පතන්න ඔබත් Profile Picture එකක් සාදාගන්න
සියයට 15කින් වැඩිවුණු වැට් එක ඔයාට බලපෑවෙ කොහොමද කියලා අපි කියන්නද? ;) ඇවිත් බලාගන්න..
ඔයාට නුදුරු අනාගතයේ ලැබෙන්න තියෙන වාසනාවන්ත දේ බලාගන්න එන්න දැන්ම..
ඔබ ආදරයේදී කරන ලොකුම වැරැද්ද බලාගන්න දැන්ම එන්න..
2016 සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු උදාව ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද යැයි බලාගන්න එන්න දැන්ම..
First Impression කියන්නෙ මෙන්න මේකට තමයි. ඔයා දැක්ක ගමන් සිතෙන දේත් බලාගන්න.
ඔබත් අප්‍රේල් මෝඩයාගේ දිනයේ යාළුවන්ව මෝඩයාට අන්දන්න එන්න.
පචවාහිනියේ විකාශනය වන ඔබගේ දවසේ වැරැද්දත් බලාගන්න දැන්ම එන්න..